Для одной из ведущих кейтеринговых компаний ищем сотрудников на ПОМОЩЬ НА КУХНЕ.

 

   Нам не требуется опыта. Мы ищем энергичных и ответственных сотрудников.

 

   Расположение: Варшава, Урсынув

 

 

Кухонный работник в Кейтеринг

 

Zakres obowiązków:

 

   • резка • жарка • панировка • взвешивание отдельных компонентов и упаковка блюд

 

   • эстетичный состав блюд в упаковке • комплектация готовых блюд в наборы для клиентов • уборка

 

 

 

Wymagania:

   SANEPID

 

   • готовность к работе посменно и в субботу

 

   • Возраст до 50 лет

 

Oferujemy:

   • Смены с 6.00 до 10.00 по 10 часов, 5 дней в неделю, пн – сб. Воскресенье- выходной день. Обеды за счёт работодателя.

   

    Bознаграждение: от 19,85 зл. брутто в час. Заработная плата 2600 – 4100 злотых нетто на руки, зависит от количества часов в месяц.

   

    Заинтересованным лицам, отправьте сообщение или свяжитесь с нами по телефону 730-542-962.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV.

Obowiązek informacyjny RODO
1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest GoWork.pl Andrzej Kosieradzki (ul Starowiejska 172, 08-110 Siedlce).
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez [email protected]
3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym firmy informatyczne
5. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub wcześniej do momentu wycofania zgody przez kandydata.
6. W związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, kandydatom przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz brak podania danych kontaktowych może być przyczyną wykluczenia kandydata z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
  • Aplikujesz na ofertę: Кухонный работник в Кейтеринг.

  • Accepted file types: doc, docx, pdf, jpg, png, odt.
  • Accepted file types: doc, docx, pdf, jpg, png, odt.
  • Accepted file types: doc, docx, pdf, jpg, png, odt.