Для Kейтерингa ВАРШАВА - ПРАГА, ищем энергичных и ответственных сотрудников для приготовления и упаковки блюд катеринга,.

 

Кухонный работник в Кейтеринг

 

Zakres obowiązków:

 

взвешивание и упаковка диетического питания
работа на кухне: чистка, нарезка, нарезка
забота о чистоте рабочего места и уборка

Wymagania:

доступность 5-6 дней в неделю (с воскресенья по пятницу, иногда в субботу)
работа с 6:00 до 18:00, no 12 ч. Без ночных смен
сан-эпид

Oferujemy:

 • ставка 19,19 зл брутто / час
  umowa zlecenia
  oбеды за счёт  работодателя
 •  Заинтересованным лицам, отправьте сообщение или свяжитесь с нами по телефону 730-542-962.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV.

Obowiązek informacyjny RODO
1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest GoWork.pl Andrzej Kosieradzki (ul Starowiejska 172, 08-110 Siedlce).
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez [email protected]
3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym firmy informatyczne
5. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub wcześniej do momentu wycofania zgody przez kandydata.
6. W związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, kandydatom przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz brak podania danych kontaktowych może być przyczyną wykluczenia kandydata z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
  • Aplikujesz na ofertę: Кухонный работник в Кейтеринг.

  • Accepted file types: doc, docx, pdf, jpg, png, odt.
  • Accepted file types: doc, docx, pdf, jpg, png, odt.
  • Accepted file types: doc, docx, pdf, jpg, png, odt.